Erdőkövesd

Français Nederlands Slovenščina Čeština Magyar Slovenčina Italiano Bahasa Melayu 中文 Română

Erdőkövesd
Wikipedia

Erdőkövesd là một thị trấn thuộc hạt Heves, Hungary. Thị trấn này có diện tích 17,18 km², dân số năm 2010 là 625 người, mật độ 36 người/km².
Impressum