Shefa-'Amr

فارسی Português Español English Русский Français Polski العربية Nederlands Nynorsk Čeština Deutsch Italiano Català עברית

Shefa-'Amr
Wikipedia

Shefa-'Amr (tiếng Hebrew: שפרעם, tiếng Ả Rập: عمرو) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Bắc. Thành phố có diện tích 19,766 km2, dân số năm 2009 là 36.200 người.
Impressum