Dover, Ohio

فارسی Português Español English Français Polski Svenska العربية Nederlands Euskara Deutsch Српски / Srpski Italiano Català Türkçe

Dover, Ohio
Wikipedia

Dover là một thành phố thuộc quận Tuscarawas, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 12826 người.
Impressum