Oak Harbor, Washington

فارسی 日本語 Português Español English 中文 Polski العربية Nederlands Deutsch Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català Türkçe

Oak Harbor, Washington
Wikipedia

Oak Harbor là một thành phố nằm trong quận Island thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Thành phố này được đặt tên theo. Theo điều tra dân số của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, thành phố có dân số người.
Impressum