Lô Tây

Français 中文 Deutsch English Svenska Norsk (Bokmål) 한국어 日本語

Lô Tây (泸西) (bính âm: Lúxī) là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Lô Tây có diện tích 1.674 km², dân số năm 2002 là 370.000 người. Thủ phủ đặt tại thị trấn Trung Xu.

WikipediaImpressum