Szlichtyngowa

Slovenčina Français Nederlands Português Українська Deutsch Polski Српски / Srpski English Svenska Bahasa Melayu 中文 Русский Română

Szlichtyngowa
Wikipedia

Szlichtyngowa là một thị trấn thuộc huyện Wschowski, tỉnh Lubuskie ở tây Ba Lan. Thị trấn có diện tích 2 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 1354 người và mật độ 874 người/km².
Impressum