Koprzywnica

Slovenčina Français Nederlands Português Українська Deutsch Polski Српски / Srpski English Bahasa Melayu Русский Română עברית

Koprzywnica
Wikipedia

Koprzywnica là một thị trấn thuộc huyện Sandomierski, tỉnh Świętokrzyskie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 18 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2540 người và mật độ 142 người/km².
Impressum