Chmielnik

Slovenčina Français Nederlands Українська Português Deutsch Polski Српски / Srpski English Bahasa Melayu 中文 Русский Română עברית

Chmielnik
Wikipedia

Chmielnik là một thị trấn thuộc huyện Kielecki, tỉnh Świętokrzyskie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 8 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3891 người và mật độ 499 người/km².
Impressum