Brudaremossenmasten

Deutsch English

Brudaremossenmasten
Wikipedia

Brudaremossenmasten, är en 331 meter hög, stagad fackverksmast på det cirka 125 meter höga Slättåsberget i Delsjöområdets naturreservat vid Brudaremossen i östra Göteborg, som används för att sända FM-radio och markbundna TV-sändningar över och kring Göteborg. Masten sattes upp 1983 för att ersätta en äldre högmast som därvid kortades ner.
Impressum