Oulunsalo

Ελληνικά Suomi Français Română Nederlands Português Čeština Türkçe Deutsch Polski English Svenska Italiano Norsk (Bokmål) 中文 Русский 한국어

Oulunsalo
Wikipedia

Oulunsalo là một đô thị ở tỉnh Oulu, ở Phần Lan. Đô thị này tọa lạc ở Bắc Phần Lan, tây nam của Oulu. Dân số Oulunsalo là 9.513 người (31 tháng 5 năm 2008), diện tích 82,58 km² (trừ vùng biển) trong đó có 0,96 km² vùng nước nội địa. Mật độ dân số là 112,5 người trên mỗi km². Đô thị Oulunsalo được lập năm 1882.
Impressum