Fjærland

Nederlands Nynorsk Deutsch English Bahasa Melayu

Fjærland
Wikipedia

Fjærland er bygda innerst i Fjærlandsfjorden, en arm av Sognefjorden. Bygda har omtrent 300 innbyggere og ligger i Sogndal kommune. Bygdesenteret er Mundal hvor Hotel Mundal og Fjærland kirke ligger like ved hverandre. Fjærland startet med breturisme allerede på midten av 1800-tallet og har bidratt til å brøyte vei for norsk breturisme gjennom mange generasjoner.
Impressum