Ejin

Eesti Français 中文 Deutsch Polski English Svenska Norsk (Bokmål) Русский 한국어 日本語

Ejin tiếng Trung: 额济纳旗; bính âm: Éjìnà Qí, Hán Việt: Ngạch Tể Nạp kỳ) là một kỳ của minh Alxa, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

WikipediaImpressum