Skrwa Lewa

Deutsch English

Skrwa Lewa
Wikipedia

Skrwa Lewa (Skrwa) – rzeka w centralnej Polsce, lewy dopływ Wisły o długości 45,2 km. Powierzchnia dorzecza Skrwy obejmuje obszar 400,4 km².
Impressum