Skrwa Lewa

Deutsch English

Skrwa Lewa
Wikipedia

Skrwa Lewa (Skrwa) – rzeka w Polsce, lewobrzeżny dopływ Wisły o długości 45,2 km.
Impressum