نبرد میسلون

Français العربية Nederlands Português Italiano Polski Deutsch Español English Tiếng Việt עברית

نبرد میسلون
Wikipedia

جنگ میسلون این جنگ بین نیروهای داوطلب سوری به رهبری وزیر وقت جنگ سوریه یوسف العظمه از یک سو و ارتش فرانسه به رهبری هانری گورو از سوی دیگر در میسلون منطقه‌ای در نزدیکی دمشق در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۲۰ برپا شد. در این جنگ یوسف العظمه با ۳۰۰۰ نفر داوطلب سوری و کم سلاح نتوانست در مقابل ۹۰۰۰ نفر فرانسوی مجهز به جنگنده و تانگ مقاومت کند. و دیری نپایید که ارتش سوریه در این جنگ شکست خورد. تلفات این جنگ ۴۰۰ کشته و هزار زخمی برای سوریه و ۴۲ کشته و ۱۵۴ زخمی برای فرانسه برجا گذاشت.
Impressum