Westpark (München)

中文 Deutsch English Nederlands

Westpark (München)
Wikipedia

West Park (tiếng Đức: Vườn phía Tây) là một công viên ở München, quận Sendling-Westpark. Nó được tạo ra làm Vườn triển lãm quốc tế (IGA) vào năm 1983 và được tự do viếng thăm kể từ khi kết thúc. West Park rộng khoảng 69 ha. Nó được đường vòng đai giữa (Mittleren Ring:Garmischer Straße) chia thành một phần phía đông và phía tây, được kết nối bởi một cầu có trồng cỏ đủ rộng cho người đi bộ và đi xe đạp.
Impressum