Pesnica

Français Nederlands Português Čeština Türkçe Deutsch 中文 Polski Српски / Srpski English Italiano Українська Hrvatski Slovenščina Română 한국어 日本語

Pesnica
Wikipedia

Pesnica là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Pesnica có diện tích 75.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 7244 người. Thủ phủ khu tự quản Pesnica đóng tại Pesnica.
Impressum