Vila Nova da Barquinha

Nederlands Português Polski Українська Deutsch Français Español English Italiano Bahasa Melayu Русский Català 中文 Türkçe

Vila Nova da Barquinha
Wikipedia

Vila Nova da Barquinha là một huyện thuộc tỉnh Santarém, Bồ Đào Nha. Huyện này có diện tích 50 km², dân số thời điểm năm 2001 là 7610 người.
Impressum