Ferreira do Zêzere

Nederlands Português Polski Українська Deutsch Français Español English Italiano Bahasa Melayu Русский Català 中文 Türkçe

Ferreira do Zêzere là một huyện thuộc tỉnh Santarém, Bồ Đào Nha. Huyện này có diện tích 190 km², dân số thời điểm năm 2001 là 9422 người.

WikipediaImpressum