Svenska Deutsch English Dansk

Væ
Wikipedia

Væ, Wææ eller Whæ (svensk Vä) var en dansk by i Skåne, ca. 5 km. vest for Kristianstad. Navnet kommer fra det gamle danske ordet wæ som betyr et kultsted eller hellig grunn. Væ er allerede omtalt i kong Valdemars jordebok, og ble kjent for sine håndverkere, især gullsmedene.
Impressum