Бжег Долни

Slovenčina Français Nederlands Português Tiếng Việt Українська Deutsch Polski English Svenska Bahasa Melayu 中文 Русский Română

Бжег Долни
Wikipedia

Бжег Долни (пољ. Brzeg Dolny) - је град и седиште општине. Налази се на десној обали реке Одре. Од Вроцлава је удаљен 31 km на северозапад. У граду живи 13 741 становника. Статус града је добио 1663. и имао га све до 1945. када му је одузет. Поново је добио статус града 1954. године.
Impressum