Media Luna

Italiano Deutsch Français Español English Svenska

Media Luna là một đô thị ở tỉnh Granma của Cuba. Đô thị này nằm ở vùng duyên hải phía của tỉnh, giáp với vịnh Guacanayabo, giữa Niquero và Campechuela.

Wikipedia



Impressum