Brug bij Westervoort

Deutsch

Brug bij Westervoort
Wikipedia

Met de brug bij Westervoort wordt de gecombineerde spoor- en verkeersbrug over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort aangeduid. Feitelijk bestaat deze brug uit een viertal losse bruggen (twee spoorbruggen, een verkeersbrug en een fietsbrug) die naast elkaar zijn gebouwd. De brug is gelegen op 2,68 km gerekend vanaf de splitsing van Rijn en IJssel ofwel Rkm 881,3.
Impressum