Régina

Bahasa Melayu Português Español Slovenčina English Français Polski Svenska العربية Nederlands Deutsch Українська Italiano Català

Régina
Wikipedia

Régina một commune của vùng hành chính hải ngoại Guyane thuộc Pháp của nước Pháp.
Impressum