Régina

Українська Português Español Slovenčina English Bahasa Melayu Français Polski Svenska العربية Nederlands Deutsch Italiano Català

Régina
Wikipedia

Régina một commune của vùng hành chính hải ngoại Guyane thuộc Pháp của nước Pháp.
Impressum