Vieux-Fort, Guadeloupe

Français Nederlands Português Polski Svenska Deutsch Español Slovenčina English Italiano Bahasa Melayu Català Українська

Vieux-Fort, Guadeloupe
Wikipedia

Vieux-Fort là một xã thuộc tỉnh Guadeloupe vùng lãnh thổ hải ngoại Guadeloupe của Pháp ở biển Caribbean.
Impressum