Deshaies

Українська Português Español Slovenčina English Bahasa Melayu Français Polski Svenska العربية Nederlands Deutsch Italiano Català

Deshaies
Wikipedia

Deshaies là một xã thuộc tỉnh Guadeloupe vùng lãnh thổ hải ngoại Guadeloupe của Pháp ở biển Caribbean.
Impressum