Söderhamns Järnväg

Deutsch

Söderhamns Järnväg
Wikipedia

Söderhamns Järnväg var en järnvägslinje mellan Söderhamn och Bergvik i Hälsingland, Söderhamns första järnväg, vilken öppnades 1861 och upphörde 1885. Banan, som var 15 km lång och hade en spårvidd på 1217 mm, var en del av ett kombinerat järnvägs- och sjötransportsystem mellan nämnda stad och Bollnäs och trafikerades därför endast under seglationsperioden. Järnvägen slutade vid Bergvik varefter ångbåtar gick över sjön Bergviken till Landafors. Förbindelsen fortsatte med Landabanan, en bana med hästdrift och 891 mm spårvidd, förbi Landaforsen. Den sista etappen skedde med ångbåt på Ljusnan och över sjön Varpen.
Impressum