Farád

Français Nederlands Slovenščina Polski Magyar Tiếng Việt English Bahasa Melayu 中文 Română Svenska Italiano

Farád
Wikipedia

Farád je obec v Maďarsku v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe v obvode Csorna.
Impressum