Falagountou

Français Deutsch Español English Italiano

Falagountou là một tổng thuộc tỉnh Séno ở phía bắc Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Falagountou. Dân số năm 2006 là 26.047 người.

WikipediaImpressum