Siby

Français 中文 Português Deutsch Español English Italiano

Siby là một tổng của tỉnh Balé ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Siby. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 12.089.

WikipediaImpressum