Đá Suối Cát

中文 Deutsch English Svenska Bahasa Melayu 日本語

Đá Suối Cát
Wikipedia

Đá Suối Cát là một rạn san hô vòng thuộc cụm An Bang (cụm Thám Hiểm) của quần đảo Trường Sa.
Impressum