Bérégadougou

Français Português Deutsch English Español Italiano

Bérégadougou là một tổng thuộc tỉnh Comoé ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Bérégadougou. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 11.846 người..

WikipediaImpressum