Français 中文 Português Deutsch Español English Italiano

Pâ là một tổng của tỉnh Balé ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Pâ. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 18.637 người.

WikipediaImpressum