Seytenga

Français Deutsch Español English Italiano

Seytenga là một tổng của tỉnh Séno ở phía bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Seytenga. Dân số năm 2006 là 31.422 người.

WikipediaImpressum