Soubakaniédougou

Français Português Deutsch Español English Italiano

Soubakaniédougou là một tổng của tỉnh Comoé ở tây nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Soubakaniédougou. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 24.136 người..

WikipediaImpressum