Déou

Français Deutsch Español English Italiano

Deou là một tổng thuộc tỉnh Oudalan ở phía bắc Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Déou. Dân số năm 2006 là 25.745 người.

WikipediaImpressum