Gomponsom

Français Deutsch Español English Italiano

Gomponsom là một tổng thuộc tỉnh Passoré ở bắc trung bộ Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Gomponsom. Dân số năm 2006 là 18.259 người.

WikipediaImpressum