Di, Burkina Faso

Français Deutsch Español English Italiano

Di là một tổng thuộc tỉnh Sourou ở tây bắc Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Di. Dân số năm 2006 là 24.142 người.

WikipediaImpressum