Doumbala

Français Português Deutsch Español English Italiano

Doumbala là một tổng thuộc tỉnh Kossi ở phía tây Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Doumbala. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 26.124 người .

WikipediaImpressum