Romodan

中文 Deutsch Українська Русский

Romodan
Wikipedia

Romodan – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, położone w rejonie myrhorodzkim, w obwodzie połtawskim.
Impressum