Lalgaye

Français Deutsch English Español Italiano

Lalgaye
Wikipedia

Lalgaye là một tổng thuộc tỉnh Koulpélogo ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Lalgaye. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 18.691 người .
Impressum