Madouba

Français 中文 Português Deutsch Español English Italiano

Madouba là một tổng thuộc tỉnh Kossi ở phía tây Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Madouba. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 5.949 người .

WikipediaImpressum