Béguédo (tổng)

Français Português Deutsch Español English Italiano

Béguédo là một tổng ở Boulgou (tỉnh) ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Béguédo. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 17.880 người.

WikipediaImpressum