Sampelga

Français Deutsch Español English Italiano

Sampelga là một tổng của tỉnh Séno ở phía bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Sampelga. Dân số năm 2006 là 19.208 người.

WikipediaImpressum