Tanghin-Dassouri

Français Português Deutsch Español English Italiano

Tanghin-Dassouri
Wikipedia

Tanghin-Dassouri là một tổng của tỉnh Kadiogo ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tanghin-Dassouri. Dân số năm 2006 là 55.094 người.
Impressum