Sabcé

Français Português Deutsch Español English Italiano

Sabce là một tổng của tỉnh Bam ở tây bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Sabce. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 22.282 người.

WikipediaImpressum