Yondé

Français Deutsch Español English Italiano

Yondé là một tổng của tỉnh Koulpélogo ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Yondé. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 25.261 người.

WikipediaImpressum