Nasséré

Français Português Deutsch Español English Italiano

Nassere là một tổng thuộc Bam (tỉnh) ở tây bắc Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Nassere. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 10.591 người .

WikipediaImpressum