Sangha, Burkina Faso

Français Deutsch Español English Italiano

Sangha là một tổng của tỉnh Koulpélogo ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Sangha. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 53.621 người .

WikipediaImpressum