Kando

Français Deutsch Español English Italiano

Kando là một tổng thuộc tỉnh Kouritenga ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Kando. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 28.481.

WikipediaImpressum