Tensobentenga

Français Deutsch Español English Italiano

Tensobtenga là một tổng của tỉnh Kouritenga ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tensobtenga. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 18.746 người.

WikipediaImpressum